Doświadczenia badawcze

Wieloletnie doświadczenie jakie posiadamy w badaniach marketingowych i badaniach rynku, pozwala naszej firmie realizować projekty badawcze dla Klientów działających na rynku krajowym i zagranicznym w branży:

AGD, budowlanej, chemicznej, energetycznej, edukacyjnej, farmaceutycznej, mediów, medycznej, odzieżowej, opakowań, papierniczej, przemysłowej, paszowej, mleczarskiej, metalowej, rolniczej, samochodowej, spożywczej, weterynaryjnej, włókienniczej i inne.

W tym okresie BBM Biuro Badań Marketingowych zrealizowało ponad 500 projektów badawczych:

Na rynku krajowym:

  • 480 badań ilościowych zrealizowanych metodą bezpośrednich wywiadów osobistych „face to face”, techniką PAPI, CAPI oraz metodą pośrednich wywiadów osobistych zrealizowanych techniką CATI – wywiady telefoniczne. 

  • 40 badań jakościowych zrealizowanych metodą IDI oraz FGI

Na rynkach zagranicznych:

  • 17 badań ilościowych typu Business To Business (B2B), zrealizowanych techniką CATI przy współpracy z partnerami zagranicznymi na rynku Niemieckim, Włoskim, Duńskim, Holenderskim oraz Szweckim.

 

Doradztwo konsultingowe

 

W ramach prowadzonej działalności badawczej, świadczymy profesjonalne usługi konsultingowe na rzecz zleceniodawców badań oraz innych Klientów zainteresowanych doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego. 

Nasze podejście oparte na wiedzy i doświadczeniu oraz wiarygodnych wynikach badawczych, pomaga Klientom skutecznie konkurować i dostosować się do zmieniającej rzeczywistości.

Na przestrzeni lat, BBM Biuro Badań Marketingowych na potrzeby decyzyjne firm, opracowało ponad 80 strategii marketingowych i strategii biznesowych.

Doświadczenia badawcze

Gwarancje

BBM Biuro Badań Marketingowych udziela gwarancji na:

 

  • Profesjonalne przeprowadzenie badań marketingowych.
  • Zachowanie w tajemnicy wyników przeprowadzonych badań i opracowanych analiz.
  • Terminowe przeprowadzanie badań marketingowych.
  • Profesjonalne doradztwo konsultingowe.
  • BBM Biuro Badań Marketingowych ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przeprowadzone badania i opracowane analizy.

BBM Biuro Badań Marketingowych w swej pracy badawczej przestrzega i stosuje wymogi etycznych aspektów badań marketingowych, zgodnie z Kodeksem postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych ESOMAR (opracowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Badań Opinii i Rynku) oraz najnowszą literaturą badawczą.

Wszelkie pozyskane i opracowane dane rynkowe są własnością zleceniodawcy i na żadnym etapie ich prowadzenia oraz po ich zakończeniu nie są nikomu udostępniane.

Zbiory danych objęte są szczególną ochroną i odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w sposób spełniający wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), oraz zgodnie z Rozoprządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanej dalej "RODO" przez okres jednego roku.

 

Oferta badawcza

więcej

Metodologia

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl