Dyrekcja

 

Dyrektor BBM 

 

 • dr Dariusz Nowakowski 

 

Kadra 

 

O jakości naszych badań decyduje przede wszystkim, wiedza i wieloletnia praktyka badawcza. Zatrudniona kadra badawcza składa się z praktyków o szerokim zakresie specjalizacji w dziedzinie: 

 • ekonomii
 • marketingu
 • badań marketingowych i rynkowych
 • socjologii
 • statystyki
 • informatyki

Do prac badawczych w miarę potrzeb, angażowani są również eksperci z konkretnych dziedzin.

 

Posiadamy własną dobrze wyszkoloną i doświadczoną sieć ankieterską. Wszyscy ankieterzy posiadają za sobą specjalistyczne szkolenie terenowe wzorowane na amerykańskim „Social Workers Training Program”, owocujące umiejętnością swobodnego poruszania się w różnych środowiskach i grupach społecznych, gwarantując wysoki poziom wykonania prac, niezależnie od rodzaju zlecenia.

W skład sieci wchodzą:

 

 • Koordynator badań terenowych: 8-miu współpracowników nadzorujących prace terenowe w poszczególnych regionach Polski.
 • Ankieter terenowy: 120 stałych współpracowników. zlokalizowanych w 20 największych miastach w Polsce. W razie potrzeby liczbę ankieterów można szybko zwiększyć.
 • Moderator: dwie osoby pracujące na stanowisku moderatora, które odpowiadają za metodykę badań jakościowych.
 • Koordynator CATI: dwie osoby pracujące na stanowisku koordynatora wywiadów telefonicznych.
 • Teleankieter: od 10 do 25 osób prowadzących wywiady telefoniczne.

 

Dyrekcja

Studio CATI

BBM Biuro Badań Marketingowych dysponuje własnym studiem do realizacji wywiadów telefonicznych CATI, które liczy 25 stanowisk.

 

Doskonałe parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz sieciowy system zarządzania informacją, stanowi nowoczesną platformę wspomagającą proces badawczy oraz szybką i bezpieczną wymianę informacji, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług badawczych w zakresie prowadzonych wywiadów telefonicznych.  

Studio CATI zlokalizowane jest w siedzibie firmy, wyposażone w cztery kamery monitorujące pracę teleankieterów.

 

Studio CATI
Studio CATI
Studio CATI
Studio CATI

Oferta badawcza

więcej

Metodologia

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel/fax: +48 65 520 40 35 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl