Dyrekcja

 

Dyrektor BBM

dr Dariusz Nowakowski 

Zespół Realizacji Badań Ilościowych i Jakościowych

Kierownik Zespołu - dr Dorota Olszewska

Studio CATI

Kierownik Zespołu - mgr inż. Anna Pawłowska  

Zespół Monitorowania i Koordynacji Badań

Kierownik Zespołu - mgr Dagmara Jarecka

Dział Administracyjno - Personalny

Kierownik Działu - lic.Sonia Nowakowska

 

O jakości naszych badań decyduje przede wszystkim, wiedza i wieloletnia praktyka badawcza. Zatrudniona kadra badawcza składa się z praktyków o szerokim zakresie specjalizacji w dziedzinie: ekonomii, marketingu, badań marketingowych i rynkowych, socjologii, statystyki matematycznej, informatyki.

Do prac badawczych w miarę potrzeb, angażowani są również eksperci z konkretnych dziedzin.

Sieć ankieterska

Posiadamy własną dobrze wyszkoloną i doświadczoną sieć ankieterską. W skład sieci wchodzą:

  • Koordynator badań terenowych: 8-miu współpracowników nadzorujących prace terenowe w poszczególnych regionach Polski.
  • Ankieterzy: 90 stałych współpracowników zlokalizowanych w 20 największych  miastach w Polsce. W razie potrzeby liczbę ankieterów można szybko zwiększyć.
  • Moderator: dwie osoby pracujące na stanowisku moderatora, które odpowiadają za metodykę badań jakościowych.
  • Studio CATI​: do 25 osób pracujących na stanowisku teleankietera

 

Dyrekcja

Studio CATI

BBM Biuro Badań Marketingowych dysponuje własnym studiem do realizacji wywiadów telefonicznych CATI, które liczy 25 stanowisk.

 

Doskonałe parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz sieciowy system zarządzania informacją, stanowi nowoczesną platformę wspomagającą proces badawczy oraz szybką i bezpieczną wymianę informacji, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług badawczych w zakresie prowadzonych wywiadów telefonicznych.  

Studio CATI zlokalizowane jest w siedzibie firmy, wyposażone w cztery kamery monitorujące pracę teleankieterów.

 

Studio CATI
Studio CATI
Studio CATI
Studio CATI

Oferta badawcza

więcej

Metodologia

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl