Proces i procedura badań

Badania rynkowe i marketingowe są procesem obejmującym kilka następujących po sobie faz i etapów. Projektowanie badań, gromadzenie danych i opracowywanie wyników.

W pierwszej fazie problem badawczy określany jest w sposób hipotetyczny, w drugiej – w sposób empiryczny, zaś w trzeciej – w sposób analityczny.

Projektowanie badań – Faza pierwsza

 • Postawienie problemu (polega na sformułowaniu ogólnych pytań dotyczących sfer działalności marketingowej itp.)
 • Analiza sytuacji (polega na ocenie realności rozwiązania problemu, stopnia ważności, wysokości kosztów, itp.)
 • Określenie zadania badawczego (polega na uściśleniu tematyki badań, terminów realizacji, kosztów, itp.)
 • Postawienie hipotez (na tym etapie formułuje się założenia, które w późniejszych badaniach należy zweryfikować)

 

Gromadzenie danych – Faza druga

 • Analiza danych wtórnych (etap gromadzenia danych empirycznych)
 • Określenie metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych (polega na określeniu metod i technik pozyskiwania danych)
 • Testowanie narzędzi badawczych (sprawdzenie adekwatności narzędzia badawczego)
 • Planowanie wyboru próby badawczej (ustalenie liczebności i metod doboru próby badawczej)
 • Zbieranie danych (jest to czynność techniczna polegająca na dotarciu do samego źródła danych)

 

Opracowanie wyników - Faza trzecia

 • Redukcja danych (pierwszy etap fazy opracowania wyników: obróbka polegająca na symbolizacji, kodowaniu i przetwarzaniu informacji pod kątem różnych przekrojów analitycznych)
 • Analiza i interpretacja danych (polega na wykorzystaniu różnych mierników i wskaźników oraz parametrów opisowych zbiorowości statystycznej.)
 • Prezentacja i ocena wyników badawczych (polega na przedstawieniu wyników w postaci tablic, wykresów, rysunków – raport w formie papierowej/ lub prezentacji elektronicznej)
Proces i procedura badań

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl