Prezentacja i ocena wyników badawczych

Naszym Klientom raport końcowy prezentujemy w formie pisemnej i elektronicznej w układzie tabelarycznym i graficznym wraz z interpretacją.

Raport zawiera zarówno opis przebiegu badania, jak i jego wyniki, stanowiące realizacje celów badawczych.

W prezentacji ustnej, która jest uzupełnieniem raportu pisemnego, wykorzystujemy środki wizualne takie jak: komputer – program „PowerPoint”, plansze, filmy, pokazy. Przeważnie całość raportu jest podzielona na trzy podstawowe części: wprowadzającą, analityczną i wnioskową.

Przykładową strukturę raportu w ujęciu ogólnym prezentujemy poniżej:

 

 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Streszczenie 
 • Ważniejsze wyniki
 • Wnioski badawcze
 • Zalecenia 
 • Metodologia badawcza
 • Analiza statystyczna wyników
 • Spis tabel i wykresów
 • Bibliografia
 • Załączniki

Dobry raport skupia się na decyzji i pomaga w jej podjęciu. Aby uzyskać taki efekt prezentacji i oceny wyników, należy przestrzegać kilku zasad:

 

 • Eliminacja zbytecznych szczegółów metodycznych.
 • Dostosowanie terminologii do słownika odbiorców.
 • Pisanie w przystępnym stylu.
 • Stosowanie metod graficznych – metody graficzne w raportach mają postać tablic, wykresów i rysunków.
Prezentacja i ocena wyników badawczych

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl