Oferta Badawcza

Realizowane przez Nas badania prowadzone są na reprezentatywnych próbach badawczych. Każdemu z Klientów zapewniamy indywidualne podejście badawcze oraz rozsądne ceny.

Nasza oferta obejmuje następujące obszary badań:

 

Badania rynku

 • badania zjawisk i tendencji rynkowych
 • badania pojemności i chłonności rynku
 • badania elastyczności popytu
 • badania udziału firmy na rynku
 • badania segmentacji i selektywności rynku
 • badania sytuacji w branży i prognoza rozwoju rynku

Badania cen

 • poziomu ceny akceptowanej przez rynek
 • badania cen produktów konkurencji
 • testowanie cen nowych produktów
 • badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny
Oferta Badawcza

Badania promocji

 • badania public relations
 • badania oceny skuteczności reklamy
 • badania środków przekazu
 • badania efektów promocji sprzedaży

Badania wizerunku i świadomości marki

 • analiza wielkości poszczególnych atrybutów przypisywanych przez konsumentów danej marce
 • analiza pozycji marki na tle wybranych marek konkurencyjnych
 • analiza poziomu znajomości i rozpoznawalności marki / produktu / firmy
 • analiza poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki na tle marek konkurencyjnych
 • analiza systemu budowy świadomości marki na rynku – branding (analiza zarządzania wartością marki)
 • analiza badania reputacji marki lub firmy w kontekście bezpośredniej konkurencji

Badania konsumenckie

 • badania postępowania konsumentów na rynku
 • badania częstotliwości i wielkości zakupów
 • badania opinii, preferencji, motywacji i barier konsumentów w zakresie podejmowania decyzji zakupu produktów lub usług

Badania branży - sektora

 • charakterystyka branży / sektora
 • wielkość rynku, trendy na rynku
 • asortymentowa struktura rynku
 • analiza cen rynkowych
 • analiza kanałów dystrybucji
 • charakterystyka głównych graczy na rynku
 • charakterystyka dostawców i odbiorców
 • analiza konsumentów
 • analiza klientów biznesowych

Badania polityczne

 • badania preferencji politycznych
 • badania wizerunku polityków i partii politycznych
 • sondaże przedwyborcze
 • badania kampanii wyborczych i inne

Badania mediów

 • badania oglądalności TV
 • badania słuchalności radia
 • badania czytelnictwa prasy

Badania produktów

 • badania rozwoju nowego produktu
 • badania opakowania
 • badania konkurencyjności produktu
 • testy rynkowe produktów
 • badania marki produktu
 • badania dostępności produktów

Badania dystrybucji

 • badania efektywności kanałów dystrybucji
 • badania lokalizacji
 • badania poziomu obsługi klientów

Badania satysfakcji i lojalności klienta

 • badania bezpośredniej obsługi klientów firmy
 • badania obszarów działania firmy
 • badania atrybutów (cech) produktów
 • badania satysfakcji: satysfakcja częściowa, globalna, bieżąca, skumulowana
 • badania lojalności klienta

Badania konkurencji

 • analiza udziału konkurentów w rynku
 • analiza cen produktów konkurentów
 • analiza produktowa oferty rynkowej konkurentów
 • analiza wiarygodności finansowej konkurentów
 • analiza działań marketingowych konkurentów

Badania segmentacyjne

 • analiza wyodrębnienia grup klientów, charakteryzujących się podobnym profilem konsumenckim
 • analiza cech demograficznych i  psychograficznych
 • analiza sposobu dokonywania zakupów (częstotliwość, wielkość, miejsce itp.)

Badania społeczne

 • badania postaw i opinii społecznych dotyczących określonej kwestii
 • badania działań organów władzy
 • badania postawy i preferencje społeczeństwa w zakresie planowanych zmian w sferze politycznej i gospodarczej kraju

Badania innowacyjne

 • badania wskazań możliwości nowych idei w działalności firmy

Badania kontrolne

 • badania skutków działań marketingowych firmy

Oferta badawcza

więcej

Metodologia

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel/fax: +48 65 520 40 35 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl