Oferta Badawcza

 

Realizowane przez Nas badania marketingowe i badania rynku, prowadzone są na reprezentatywnych próbach badawczych przy wykorzystaniu różnych metod i technik badawczych.

Każdemu z Klientów zapewniamy indywidualne podejście badawcze oraz rozsądne ceny.

 

Nasza oferta badawcza obejmuje następujące obszary badań:

 

Badania rynku

 • analiza tendencji rozwoju rynku
 • analiza pojemności rynku
 • analiza chłonności rynku
 • analiza równowagi i elastyczności
 • analiza udziału firmy w rynku
 • analiza segmentacji i selektywności rynku
 • prognoza rynku
 • analiza sytuacji w branży
Oferta Badawcza

Badania produktów

 • badania rozwoju nowego produktu
 • badania opakowania
 • badania konkurencyjności produktu
 • testy rynkowe produktów
 • badania marki produktu
 • badania dostępności produktów

Badania cen

 • analiza poziomu ceny akceptowanej przez rynek
 • badania cen produktów konkurencji
 • testowanie cen nowych produktów
 • badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny

Badania dystrybucji

 • badania efektywności kanałów dystrybucji
 • badania lokalizacji
 • analiza i ocena  poziomu obsługi klientów

Badania promocji

 • badanie zasięgu reklamy
 • badanie środków przekazu reklamy
 • badanie skuteczności reklamy
 • pomiar efektów promocji sprzedaży

Badania konsumenckie

 • badania postępowania konsumentów na rynku
 • badania częstotliwości i wielkości zakupów
 • badania opinii, preferencji, motywacji i barier konsumentów w zakresie podejmowania decyzji zakupu produktów lub usług

Badania branży - sektora

 • charakterystyka branży 
 • wielkość rynku, trendy na rynku
 • asortymentowa struktura rynku
 • analiza cen rynkowych
 • analiza kanałów dystrybucji
 • charakterystyka głównych graczy na rynku
 • charakterystyka dostawców i odbiorców
 • analiza konsumentów
 • analiza klientów biznesowych

Badania segmentacyjne

 • analiza wyodrębnienia grup klientów, charakteryzujących się podobnym profilem konsumenckim
 • analiza cech demograficznych i psychograficznych
 • analiza sposobu dokonywania zakupów (częstotliwość, wielkość, miejsce itp.)

Badania konkurencji

 • analiza udziału konkurentów w rynku
 • analiza cen produktów konkurentów
 • analiza produktowa oferty rynkowej konkurentów
 • analiza wiarygodności finansowej konkurentów
 • analiza działań marketingowych konkurentów

Badania satysfakcji i lojalności klienta

 • badania bezpośredniej obsługi klientów firmy
 • badania obszarów działania firmy
 • badania atrybutów (cech) produktów
 • badania satysfakcji klienta: satysfakcja częściowa, globalna, bieżąca, skumulowana
 • badania lojalności klienta

Badania wizerunku i świadomości marki

 • analiza wielkości poszczególnych atrybutów przypisywanych przez konsumentów danej marce
 • analiza pozycji marki na tle wybranych marek konkurencyjnych
 • analiza poziomu znajomości i rozpoznawalności marki / produktu / firmy
 • analiza poziomu spontanicznej i wspomaganej świadomości marki na tle marek konkurencyjnych
 • analiza systemu budowy świadomości marki na rynku – branding (analiza zarządzania wartością marki)
 • analiza badania reputacji marki lub firmy w kontekście bezpośredniej konkurencji

Badania społeczne

 • badania postaw i opinii społecznych dotyczących określonej kwestii
 • badania działań organów władzy
 • badania postawy i preferencje społeczeństwa w zakresie planowanych zmian w sferze politycznej i gospodarczej kraju

Badania polityczne

 • badania preferencji politycznych
 • badania wizerunku polityków i partii politycznych
 • sondaże przedwyborcze
 • badania kampanii wyborczych i inne

Badania mediów

 • badania oglądalności TV
 • badania słuchalności radia
 • badania czytelnictwa prasy

Badania innowacyjne

 • badania wskazań możliwości nowych idei w działalności firmy

Badania kontrolne

 • badania skutków działań marketingowych firmy

Badania syndykatowe 

 • badania realizowane na zlecenie grup klientów. Przedmiotem badań jest wybrana branża przemysłowa, rynek produktów lub usług, ich wartość, wielkość itp.

Kontakt

więcej

Metodologia

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl