Co to są Badania Marketingowe i Badania Rynku?

Informacja o rynku, pozwala menedżerowi podejmować decyzje obciążone mniejszym ryzykiem, które wynika z dynamicznego charakteru procesów i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza permanentnych zmian sytuacji rynkowej.

Jednym z możliwych sposobów redukcji ryzyka jest rozszerzanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji. Rozszerzanie tych postaw następuje w rezultacie badań rynkowych i marketingowych. Badania rynkowe są domeną analizy rynku, zaś badania marketingowe domeną marketingu.

Co to są Badania Marketingowe i Badania Rynku?

 

Badania Marketingowe

Badania marketingowe to systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

W badaniach marketingowych możemy wyróżnić dwa obszary; jeden związany z marketingiem-mix, a drugi z badaniami postępowania nabywców na rynku. W przypadku marketingu-mix chodzi o badanie rozwoju produktu, określanie strategii cen, badanie skuteczności i efektywności promocji oraz wyznaczanie optymalnych kanałów dystrybucji, natomiast w przypadku badania postępowania nabywców chodzi głównie o analizę postaw i zachowań.

 

Badania Rynku

Badania rynku to badania polegające na rozpoznaniu mechanizmu rynkowego, struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania trafnych i efektywnych decyzji.

W badaniach rynkowych wyróżnia się dwa obszerne działy: analizę rynku i prognozowanie. Analiza rynku służy do poznania bieżących zjawisk i procesów rynkowych, natomiast prognozowanie do przewidywania przyszłej sytuacji rynkowej. Z kolei w analizie rynku można wyróżnić trzy obszary analityczne: analizę równowagi rynkowej, analizę pojemności rynku i analizę chłonności rynku.

Badania rynkowe i marketingowe, mimo ich wyraźnej rozłączności, maja wiele obszarów wspólnych. Częścią wspólna badań rynkowych z badaniami marketingowymi jest analiza chłonności rynku, w której stosuje się wiele podejść typowych dla badań marketingowych jak chociażby analiza skuteczności i efektywności środków promocji czy analiza stopnia pokrycia potrzeb i popytu.

Częścią wspólną są też badania wchodzące w zakres marketingu-mix, które posługują się narzędziami typowymi dla badań rynkowych jak chociażby badania w zakresie oddziaływań różnych czynników aktywizujących popyt na wielkość obrotów czy badania segmentacyjne rynków branżowych.

bez tytułu

Oferta badawcza

więcej

Kontakt

więcej

doradztwo

więcej

szkolenia

więcej

Biuro Badań Marketingowych

tel: 0-65 520 63 69 mobile: +48 601 565 585 e-mail: bbm@bbm.com.pl